tiagabin (orální cestou) správného používání

dávkování

Missed Dávka

Take tento lék přesně podle pokynů svého lékaře, aby pomohl Váš zdravotní stav, stejně jako je to možné. Neužívejte více či méně to a neberte to více či méně často než lékař nařídil.

Tiagabin by měl být užíván s jídlem nebo s plným žaludkem.

Dávka tohoto přípravku se bude lišit pro různé pacienty. Rozkazy svého lékaře nebo podle pokynů na etiketě. Následující informace zahrnuje pouze průměrné dávky tohoto léku. Pokud je vaše dávka jiný, neměňte ji, pokud vám to lékař nedoporučí, aby tak učinily.

Množství přípravku, který se závisí na síle léku. Také počet dávek budete užívat každý den, lhůta mezi dávkami a doba si vzít lék závisí na zdravotní problém, pro který používáte lék.

Pokud vynecháte dávku tohoto léku, vezměte si ji co nejdříve. Nicméně pokud je již téměř čas na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a vrátit se ke svému pravidelnému dávkování. Nezdvojujte dávky.

Ukládat medicínu v uzavřené nádobě při pokojové teplotě, daleko od tepla, vlhkosti a přímému slunečnímu světlu. Chraňte před mrazem.

Úložný prostor

Udržujte mimo dosah dětí.

Nenoste zastaralé léky nebo medicínu již nejsou potřeba.