tricyklická antidepresiva

 
Tricyklická antidepresiva (TCA), inhibují zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu tím, že blokuje transportér odpovědné za zpětného vychytávání těchto neurotransmiterů. Tato inhibice povyšuje koncentraci neurotransmiterů v synapsích a spouští další přenos nervových vzruchů.

Tricyklická antidepresiva se používají k léčbě deprese, bipolární poruchy, úzkost, obsesivně-kompulzivní porucha a další poruchy nálady. Jsou také účinné jako analgetika, takže se používá k léčbě chronické bolesti, a slouží k profylaxi migrény.

Zdravotní stavy spojené s tricyklickými antidepresivy