astmatický stav (těžké astmatické záchvaty) příznaky a léčba

Známky Čekající astmatickým záchvatem

Akutní, těžké astma útok, který nereaguje na obvyklé použití inhalačních bronchodilatancií a je spojena s příznaky možného selhání dýchání se nazývá astmatický stav. To je život ohrožující a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Je důležité si být vědomi těchto těžkých astmatických záchvatů a zabránit jim včasným zásahem.

Mezi příznaky závažného astmatického záchvatu mohou zahrnovat

To jsou příznaky blížící se poruchy dýchacího ústrojí a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.

Nesmíte mít více sípání a kašel s těžkým astmatickým záchvatem. Ve skutečnosti přítomnost sípání nebo kašel není spolehlivým standardem pro posouzení závažnosti astmatického záchvatu. Velmi těžké astmatické záchvaty mohou ovlivnit dýchacích cest natolik, že nedostatek vzduchu dovnitř a ven z plic nezpůsobuje zvuk sípání nebo kašel.

Těžké astmatický záchvat se často vyskytuje s několika výstražnými značkami. To se může stát snadno a rychle postupovat k zadušení.

Sípání nemusí nutně znamenat, astma. Dušnost může být také příznakem jiných zdravotních stavů, jako je například infekce dýchacích cest, selhání srdce a dalších vážných problémů.

Take posouzení astma dostat akční plán Personalizované

da; Noc