co způsobuje von Willebrandova choroba?

Von Willebrandova choroba (VWD) je téměř vždy dědičná. “Zděděné” znamená, že porucha je předán z rodičů na děti ačkoli geny.

Můžete zdědit typu 1 nebo typu 2 vWD-li pouze jeden z rodičů předá gen na vás. Obvykle dědí typu 3 VWD pouze pokud oba svým rodičům předat gen na vás. Vaše příznaky mohou být odlišné od příznaků svých rodičů.

Někteří lidé mají geny pro poruchu, ale nemají příznaky. Nicméně, stále ještě může předat geny na své děti.

Někteří lidé VWD později v životě v důsledku jiné zdravotní potíže. Tento typ se nazývá VWD získané von Willebrandova syndromu.