Spiritualita v onkologické péče (pdqâ®): podpůrná léčba [] -O toto shrnutí PDQ

o PDQ

Dů; Je možné, že hlavní název zprávy Low gama-GT familiární intrahepatální cholestáza není název jste očekávali. Zkontrolujte synonyma listingu najít alternativní název (y) a poruchy dělení (y) na které se vztahuje tato zpráva.

PDQ je služba kraje. Is součástí National Institutes of Health (NIH). NIH je střed federální vlády ze dne biomedicínský výzkum. Tyto PDQ souhrny jsou založeny na nezávislém posouzení lékařské literatuře. Nejsou výroky politika nebo NIH.

Účelem tohoto shrnutí

Tato PDQ souhrnné informace rakovina má aktuální informace o náboženské a duchovní zvládání v onkologické péče. Jeho smyslem je informovat a pomáhat pacientům, rodiny a pečovatele. To nedává formální pokyny nebo doporučení pro rozhodování o zdravotní péči.

Recenzenti a aktualizace

Redakčních radách napsat informačních rakovina shrnutí PDQ a držet je až do dnešního dne. Tyto desky jsou vyrobeny z odborníků v léčbě rakoviny a dalších specialit související s rakovinou. Shrnutí jsou pravidelně revidovány a byly provedeny změny, když je nová informace. Datum na každém souhrnné ( “Datum poslední změny”) je datum poslední změny.

Informace v tomto souhrnu pacienta byla pořízena ze zdravotního profesionální verzi, která je pravidelně přezkoumávána a aktualizována podle potřeby, u PDQ Podpůrná a paliativní péče redakční rady.

Informace z klinických studií

Klinická studie je studie odpovědět na vědeckou otázku, například zda jedna léčba je lepší než jiný. Zkoušky jsou založeny na minulých studií a co jsme se naučili v laboratoři. Každý pokus odpovídá na některé vědecké otázky s cílem nalézt nové a lepší způsoby, jak pomoci pacientům s rakovinou. Během léčby klinických studiích shromažďovány informace o účincích nového léčby a jak dobře to funguje. V případě, že klinické studie ukazují, že nová léčba je lepší než v současné době používá, může se nová léčba “standard”. Pacienti mohou chtít přemýšlet o účasti v klinické studii. Některé klinické studie jsou přístupné pouze pro pacienty, kteří nejsou ošetřování bylo zahájeno.